Edmonton Eskimos Primary Logo 1998 – Present

Bret Miller

Edmonton Eskimos Primary Logo 1998 - Present

Yellow with white and black trim double “E” on a green background with yellow, black and green trim circle.